ROK 2019

24.12.2019 r.


20.12.2019


Przypominamy rodzicom, że do końca roku należy składać wnioski o dożywianie dla dzieci w szkole. Kryterium dochodowe dla dożywiania wynosi 792 zł na osobę w rodzinie. Osoby, które złożą wniosek o posiłek dla dziecka w szkole do dnia 31.12.2019 r. i będą spełniać podane kryterium dochodowe, otrzymają decyzję przyznającą dożywianie od dnia 01.01.2020 r.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30


05.09.2019

 Przypominamy, że rodzice chcący skorzystać z pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego, muszą złożyć odpowiednie wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu (pok. nr 12) do dnia 16 września 2019 r. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. 

Kryterium do ubiegania się o pomoc w formie stypendium szkolnego wynosi 528 zł na osobę w rodzinie.

03.09.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Biblioteką Publiczną w Tuchomiu po raz kolejny włącza się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. W tym roku  wspólnie będziemy wspólnie czytać polskie nowele. Spośród setek nadesłanych tytułów Para Prezydencka wybrała 8 tytułów:

  1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
  2. Dym – Maria Konopnicka
  3. Katarynka – Bolesław Prus
  4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
  5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
  6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
  7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
  8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości do wzięcia udziału w tym jakże dla nas wszystkich ważnym wydarzeniu kulturalnym. Szczegóły na plakacie 


25.07.2019

Gmina Tuchomie bierze udział w Projekcie ,,Srebrna Sieć”, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Skierowany jest do osób starszych, którzy korzystają z różnego rodzaju form wsparcia np. teleopieki domowej, rehabilitacji domowej, usług sąsiedzkich, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów medycznych, profesjonalnych warsztatów poradnictwa i szkoleń oraz wolontariatu senioralnego. Jednym z podejmowanych działań w ramach projektu jest organizacja konkursu pn. „Srebrne Serce”. Konkurs skierowany jest do aktywnych Seniorów 60+ angażujących się w działania na rzecz gminy, swojej miejscowości, mieszkańców. W konkursie ocenie podlegać będzie wyróżniająca się postawa Kandydata, jego aktywność, a także zaangażowanie społeczne. Organizatorem konkursu jest Rada Seniorów Gminy Tuchomie oraz Opiekun Wolontariatu projektu ,,Srebrna Sieć”. Zgłoszenia Kandydata może dokonać Sołtys, Rada Sołecka lub Stowarzyszenie. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.gopstuchomie.naszbip.pl lub www.gopstuchomie.pl w zakładce - aktualności ,,Srebrna Sieć” lub w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu pokój nr 12 i 13. Wypełnione formularze należy składać do dnia 30 sierpnia 2019 do godziny 10:00. Zgłaszane kandydatury rozpatrzy powołana Komisja Konkursowa składająca się z Radnych Rady Seniorów Gminy Tuchomie. Dla laureatów konkursu przygotowane zostaną trzy równorzędne nagrody oraz symboliczne statuetki!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


17.06.2019

Informacja dotycząca wniosków o

500+ od 1 lipca 2019 R.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy (2019/2021 – okres ten zaczyna się od 1.07.2019) można składać elektronicznie od 01 lipca 2019 r., natomiast wnioski papierowe od 01 sierpnia 2019 r.

NALEŻY ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK

W jednym wniosku należy wnioskować o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci, tzn. na dzieci, które mają już ustalone prawo do świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019 ( na te dzieci prawo do świadczenia zostanie ustalone od 1.10.2019 r. do 31.05.2021 r.), ale również i na dzieci (pierwsze dziecko, dzieci urodzone po dniu 30.06.2019 r.), które nie mają ustalonego prawa do świadczenia (prawo do świadczenia na te dzieci zostanie ustalone od 1.07.2019 r. do 31.05.2021 r.)


18.03.2019


ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ - DAJ SZANSĘ NA
PRAWDZIWE DZIECIŃSTWO

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Poszukiwani są  ludzie, którzy chcą dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością. Ludzie, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które chciałyby pomóc dzieciom pozbawionym miłości i ciepła domu rodzinnego o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie przy ul. Miłej 26.

18.03.2019

W ramach projektu można skorzystać:

· z doradztwa zawodowego;

·ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;

·z nawet 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym
w wysokości 1017,40zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

 

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.                 

Do projektu zapraszamy osoby bierne zawodowo ( bez pracy nie zarejestrowane w PUP), nie uczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat z powiatu lęborskiego i bytowskiego. W sumie ze wsparcia skorzysta minimum 24 osoby. Celem projektu jest zaktywizowanie wszystkich osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Lęborku w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Bolesława Krzywoustego 1 i w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2. Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.twinmedia.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 000 054.

Do kontaktu zapraszamy osoby bez pracy zainteresowane szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska akademia młodych 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


03.01.2019

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od dnia 01.01.2019r. weszły w życie zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Od teraz o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mieli w przeszłości na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci Wszystkie szczegóły i nowe wnioski do pobrania znajdują się w zakładce Karta Dużej Rodziny


Z uwagi na dużą liczbę pytań, informujemy, że baza partnerów honorujących Kartę Dużej Rodziny jest bardzo duża i stale się poszerza.  Poniżej zamieszczamy link do bazy partnerów KDR.