18.11.2016

Od dzisiaj można odbierać decyzje w sprawie stypendium szkolnego. Terminy wypłat stypendiów:

09 grudnia 2016r. dla osób, które przedłożą dokumenty potwierdzające wydatki do dnia 02.12.2016r.

19 grudnia 2016r. dla osób, które przedłożą dokumenty potwierdzające wydatki do dnia 12.12.2016r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik socjalny, Jarosław Janikowski (tel. 59 82 150 49)


18.11.2016

Dnia 21.11.2016r. od godziny 10:00 w budynku CMS w Tuchomiu będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram  2016. Aby odebrać paczkę żywnościową należy posiadać przy sobie dowód osobisty. Osobą udzielającą szczegółowych informacji jest pracownik socjalny Halina Wantoch Rekowska, tel. 59 82 150 49.

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących spełniających kryteria POPŻ, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób obcego pochodzenia, osób z grupy migrantów, osób z grupy mniejszości narodowych, osób  w rodzinach z dziećmi) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.


06.09.2016

Przypominamy, że od dnia 01.09.2016 do dnia 15.09.2016 można składać wnioski o stypendia szkolne. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosków są rodzice, prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie. Stypendium przysługuje uczniom realizującym obowiązek szkolny od klasy I szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.


16.06.2016

W dniu dzisiejszym po raz kolejny odbyła się w Tuchomiu akcja honorowego oddawania krwi, której głównym organizatorem było Stowarzyszenie "Regionalni". Tym razem akcja odbyła się pod nazwą "Zbieramy krew dla Rafała". Rafał jest 13 letnim chłopcem, mieszkańcem gminy Tuchomie, u którego zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową.

Dzisiejsza akcja była rekordowa pod względem ilości osób chcących oddać krew. Zadeklarowało się 40 osób (ostatecznie, po badaniach lekarskich, krew przyjęto od 32 krwiodawców). Stowarzyszenie "Regionalni" pragnie podziękować wszystkim, którzy jak zwykle bezinteresownie wzięli udział w akcji.  Szczególne podziękowania należą się Kołu Wędkarskiemu BOROWE, z którego aż 17 członków oddało dzisiaj krew. Stowarzyszenie "Regionalni" pragnie podziękować również Panu Zbigniewowi Fabczakowi, który nie pierwszy raz regeneruje naszych krwiodawców przepysznymi pączkami ze swojej piekarni.

Na naszej stronie będziemy informować o kolejnych terminach akcji honorowego krwiodawstwa.17.05.2016

Od dzisiaj można odbierać decyzje zmieniające w sprawie stypendium szkolnego. Terminy wypłat stypendiów:

17 czerwca 2016r. dla osób, które przedłożą dokumenty potwierdzające wydatki do dnia 10.06.2016r.

30 czerwca 2016r. dla osób, które przedłożą dokumenty potwierdzające wydatki do dnia 24.06.2016r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik socjalny, Jarosław Janikowski (tel. 59 82 150 49)01.04.2016

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500+" od dzisiaj można  składać w siedzibie naszego Ośrodka. Wnioski przyjmują wszyscy pracownicy GOPS. Aby świadczenie zostało wypłacone od 01.04.2016r. wniosek należy złożyć w okresie od 01.04.2016 do 01.07.2016. Wnioski można składać osobiście w GOPS w godzinach pracy Ośrodka (pn-pt 7:30-15:30) lub w formie elektronicznej  (przez internet), za pomocą czterech kanałów: portal empatia prowadzony przez MRPiPS, portal usług elektronicznych ZUS, ePUAP (jak złożyć taki wniosek?) oraz  bankowość elektroniczną.30.03.2016

W dniu dzisiejszym, dzięki wspólnym działaniom prewencyjnym prowadzonym przez Policję, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wolontariuszy, w Tuchomiu, w godzinach rannych przeprowadzono akcję "Trzeźwy poranek". W czasie akcji kontroli poddanych zostało 22 kierowców. Trzeźwi kierowcy w "nagrodę" otrzymywali od wolontariuszy pamiątkowe breloczki odblaskowe. Niestety ujawniono również jedną osobę kierującą pod wpływem alkoholu, której grożą surowe konsekwencje karne. W nowych przepisach zaostrzono kary dla pijanych kierowców oraz tych, którzy pod wpływem alkoholu spowodowali wypadek drogowy. Okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów został wydłużony z 10 do 15 lat, minimalną karą będą 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z wysokimi karami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł., dla recydywistów. Jeśli kierowca spowoduje wypadek drogowy pod wpływem alkoholu nawiązka nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego tytułu będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

Podobne akcje będą miały również miejsce w przyszłości. W związku z tym apelujemy do wszystkich kierujących o bezpieczną jazdę i nie spożywanie alkoholu, gdy zamierzamy prowadzić samochód.  09.03.2016

Od dnia dzisiejszego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu, pok. nr 7 dostępne są wnioski w formie papierowej, które można odbierać w godzinach pracy Ośrodka, 07:30 - 15:30. Wszelkich informacji związanych z Programem udziela Pani Krystyna Borowska, tel. 59 82 175 07.


25.02.2016

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (potocznie zwane 500+) można odbierać w tut. Ośrodku od marca 2016r. Dostępne są również do pobrania TUTAJ Wypełniony wniosek należy składać w pok. nr 7 w godzinach pracy Ośrodka od dnia 01.04.2016r. (czyli od dnia, w którym startuje program).

Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, to świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., będzie wypłacone w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku .


25.02.2016


Artykuły żywnościowe w ramach Programu wydawane będą w budynku CMS przy ul. Szkolnej w Tuchomiu w poniedziałek 29.02.2016r. w godz. 09:00 - 14:00


Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020