ROK 2021

20.12.2021 r.

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, radości, optymizmu i wiary w pogodne jutro oraz samych dobrych dni w Nowym Roku 2022 dla wszystkich mieszkańców Gminy Tuchomie życzy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami


GODZINY PRACY OŚRODKA
w okresie świątecznym
24.12.2021: 07:00 - 13:00
25.12.2018:         -
26.12.2018:         -
27.12.2018: 07:00-15:00
28.12.2018: 07:00-15:00
29.12.2018: 07:00-15:00
30.12.2018: 07:00-15:00
31.12.2018: 07:00-15:00
01.01.2019:         -


10.12.2021 r.

Gmina Tuchomie uczestniczy w działaniach z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Obecnie realizowany jest podprogram 2021.


OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2021r. – lipiec 2022r.


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Tuchomie pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. O kwalifikowalności do pomocy żywnościowej decyduje GOPS w Tuchomiu.


Dochód uprawniający do skorzystania z pomocy żywnościowej wynosi:

1. Dla gospodarstw jednoosobowych – 1.542,20zł. netto;

2. Dla gospodarstw wieloosobowych – 1.161,60zł. netto

na osobę w rodzinie.


01.09.2021 r.

STYPENDIA i ZASIŁKI SZKOLNE
oraz

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

 Szanowni Państwo, przypominamy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu od dnia dzisiejszego (01.09.2021 r.),można składać  wnioski o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Wnioski do pobrania są TUTAJ . Ostateczny termin składania wniosków mija 15.09.2021 r. Po tym dniu wnioski o stypendium szkolne nie będą przyjmowane. Kryterium dochodowe do uzyskania świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 528 zł na osobę w rodzinie.

Przypominamy również o możliwości składania wniosków o dożywianie dla dzieci w szkole. Kryterium dochodowe dla tego świadczenia jest podwyższone i wynosi obecnie 792 zł na osobę w rodzinie. Do składania podań zachęcamy szczególnie rodziny, które mają trudną sytuację ze względu na  bezrobocie, niepełnosprawność, ciężką lub długotrwałą chorobę, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm.

01.07.2021 r.

Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

 • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,

 • na portalu PUE ZUS,

 • na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,

 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,

 • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,

 • w   trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta,   gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na   www.zus.pl).


Więcej informacji na www.zus.pl


02.06.2021 r.

Chcesz zmienić coś w swoim życiu zawodowym, ale nie wiesz od czego zacząć Potrzebujesz więcej motywacji Zastanawiasz się, jak znaleźć pracę swoich marzeń Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji indywidualnych, webinarów, warsztatów w ramach czerwcowej akcji regionalnej „Kariera od Nowa" organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wraz z partnerami.

Zaplanowane wydarzenia w województwie pomorskim skoncentrowane są wokół tematu zmian, których doświadczamy ostatnio bardzo mocno. Z jednej strony budzą nasze obawy, natomiast z drugiej strony mogą być impulsem do realizacji odłożonych planów lub odkrycia nowych możliwości.
Do udziału w akcji zachęcamy osoby zainteresowane wzmocnieniem motywacji do działania, określeniem swoich mocnych stron, pozyskaniem informacji o aktualnościach w procesie rekrutacji oraz dążeniem do osiągnięcia równowagi i harmonii w życiu, wykonywaniem pracy przynoszącej satysfakcję i zadowolenie.
"Kariera od Nowa" jest wydarzeniem skierowanym do osób na różnym etapie ścieżki zawodowej: poszukujących zatrudnienia, planujących zmianę lub rozwój zawodowy.

Szczegółowe informacje na temat działań zaplanowanych w ramach akcji znajdują się na stronie:

28.05.2021

W związku z pojawiającymi się informacjami, iż w naszych okolicach oszuści podszywają się pod pracowników socjalnych i próbują wyłudzić lub ukraść pieniądze najczęściej od starszych, samotnych mieszkańców naszego powiatu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu ostrzega i radzi, jak odróżnić pracownika socjalnego od potencjalnego oszusta.

Oto lista wskazówek rekomendowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej:
1. Osobę, która przychodzi sprawdzić sytuację trzeba poprosić o okazanie legitymacji służbowej, ponieważ każdy pracownik socjalny ją posiada. Na legitymacji widnieje zdjęcie pracownika i pieczątka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu. Osoby, która odmawia okazania legitymacji, należy nie wpuszczać do domu.
2. Zadzwonić lub sprawdzić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu, czy osoba podająca się za pracownika socjalnego to faktycznie pracownik Ośrodka. (tel. 59 82 150 49).

3. Zwrócić uwagę, jaki dokument wypełnia osoba, która chce sprawdzić sytuację. Pracownik socjalny powinien mieć kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, który wypełnia wspólnie z osobą lub rodziną podczas wizyty.
4. Pracownik socjalny nie prosi o pokazanie oszczędności ani nie ustala miejsca, w którym ktoś je trzyma, w celu sprawdzenia, czy są przechowywane w bezpieczny sposób. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu nie zbierają żadnych środków pieniężnych od osób prywatnych. Rozliczenia prowadzone są przelewami bankowymi.
5. Pracownik socjalny nie prosi o kawę, czy herbatę. Prośba o zrobienie kawy, czy herbaty powinna wzbudzić naszą czujność, gdyż może mieć na celu odwrócenie uwagi lub doprowadzić do sytuacji, w której osoba nas odwiedzająca zostanie na chwilę sama.
6. Pracownik socjalny nie zaczepia ludzi na ulicy i nie proponuje możliwości otrzymania dofinansowania (np. opłat za energię elektryczną), po sprawdzeniu sytuacji mieszkaniowej. Pracownicy socjalni nie przydzielają pomocy finansowej bez wcześniejszego przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji administracyjnej, którą każda starająca się o pomoc osoba otrzymuje na piśmie.
7. W razie wątpliwości i podejrzeń, że osoba, która się podaje za pracownika socjalnego nim nie jest, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie policji.

29.01.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu uprzejmie informuje, że od lutego 2021r.  rozpoczyna dystrybucję żywności z Podprogramu 2019 z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Dochód uprawniający do skorzystania z pomocy żywnościowej wynosi:

 1. Dla gospodarstwa jednoosobowego – 1542,20zł. netto;

 2. Dla gospodarstw wieloosobowych – 1161,60zł. netto na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania z tej formy pomocy zgodnie z zasadami PO PŻ, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu, pok. nr 12 lub 13, lub telefonicznie pod numerami:

(59) 82 150 49, (59) 82 150 53.


29.01.2021

Poniżej przedstawiamy informacje, które ułatwią Państwu złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 

(od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.)


22.01.2021


20.01.2021


05.01.2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie wszystkich 16 województw Rzeczpospolitej Polskiej która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 2. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY

4

1

4,00

BURACZKI WIÓRKI

4

0,35

1,40

FASOLKA PO BRETOŃSKU

3

0,5

1,50

HERBATNIKI MAŚLANE

2

0,2

0,40

GROSZEK Z MARCHEWKĄ

8

0,4

3,20

MUS JABŁKOWY

2

0,72

1,44

KASZA JĘCZMIENNA

3

0,5

1,50

KONCENTRAT POMIDOROWY

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

10

0,5

5,00

MLEKO UHT

7

1

7,00

OLEJ RZEPAKOWY

4

1

4

PASZTET DROBIOWY

2

0,16

0,32

PŁATKI OWSIANE

2

0,5

1,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU

7

0,17

1,19

RYŻ BIAŁY

2

1

2,00

SER PODPUSZCZKOWY

4

0,4

1,60

SZYNKA DROBIOWA

8

0,3

2,40

SZYNKA WIEPRZOWA

4

0,3

1,20

MIÓD NEKTAROWY

1

0,5

0,50

 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.

 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

 4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;

 • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 • warsztaty dietetyczne;

 • warsztaty niemarnowania żywności,

 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020
04.01.2021 r.