ROK 2020

23.12.2020 r.

Świąt Wypełnionych radością i dobrocią,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego, 2021 Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia.

życzą

Kierownik oraz Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tuchomiu

Godziny pracy GOPS w okresie świątecznym:
24.12.2020 - nieczynne
25.12.2020 - nieczynne
28.12.2020 - 7:00 - 15:00
29.12.2020 - 7:00 - 15:00
30.12.2020 - 7:00 - 15:00

31.12.2020 - 7:00 - 15:00 

01.01.2021 - nieczynne  


27.11.2020r.

Sprawozdanie z  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Tczewie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.

2.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

 • tłuszcze (olej rzepakowy),

 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym )

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 362 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 17 874,22 ton żywności;

 1058 paczek żywnościowych;

 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 13 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

     • edukacji finansowej – 1 spotkań dla 13 uczestników

     • żywieniowo dietetycznych – 0 spotkanie dla 0 uczestników

     • Kulinarnych - 0 spotkanie dla 0 uczestników

     • Niemarnowania żywności – 0 spotkanie dla 0 uczestników

     • Innych działań aktywizujących – 0 spotkań dla 0 uczestników


08.11.2020

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w projekcie "Wysokie kwalifikacje Pomorzan", w którym można skorzystać z dofinansowanych w 80% kursie prawa jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy lub kursie prawa jazdy kat. D wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz osób.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały zagwarantowane:

1) badania lekarskie, w tym psychologiczne potwierdzające zdolność do uczestnictwa w kursach na prawo jazdy (koszt w całości pokrywany przez Twin Media)

2) kurs na prawo jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy lub kurs prawa jazdy kat. D wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz osób (Twin Media pokrywa 80% wartości obu kursów, a uczestnik szkoleń pokrywa koszt 20% wartości obu kursów)

3) egzamin na prawo jazdy kat. C lub D (egzamin teoretyczny i praktyczny) oraz egzamin na kwalifikację zawodową (koszty egzaminów w całości  pokrywa Twin Media)

4) w przypadku uzyskania negatywnego wyniku z któregokolwiek z egzaminów jeden egzamin poprawkowy każdego z egzaminów (koszt egzaminów poprawkowych w całości pokrywa Twin Media).

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 9 do 23 listopada 2020 r.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby:

1) mające co najmniej 18 lat;

2) mieszkające na terenie województwa pomorskiego;

3) zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach (firmy do 250 pracowników) lub podmiotach ekonomii społecznej (m.in. NGO, CIS, KIS, WTZ, ZAZ), tj. osoby pracujące na umowę o pracę, świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umowy o dzieło, prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą;

Szczegółowe informacje nt. projektu:

http://twinmedia.pl/wysokie-kwalifikacje-pomorzan/


04.09.2020

Przypominamy wszystkim, że do dnia 15.09.2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla dzieci w szkole. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany dochód za miesiąc sierpień. Kryterium dochodowe do uzyskania stypendium wynosi 528 zł. 

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania dostępne są w zakładce STYPENDIA SZKOLNE

31.08.2020

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. zaprasza do udziału w projekcie Akademia integracji.

Druga rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie od 31.08.2020r. do 11.09.2020 r.

 

Projekt skierowany jest do:

- mieszkańców 19 gmin z powiatów bytowskiego, kościerskiego, chojnickiego i słupskiego,

- osób, które ukończyły 18 rok życia,

- osób, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, np. z powodu bezrobocia, korzystania z pomocy społecznej czy niepełnosprawności.

 


W ramach projektu wskazane osoby skorzystać mogą ze szkoleń zawodowych, w tym przygotowujących do wykonywania pracy na stanowisku pracownik biurowy, florysta, stylista paznokci, pracownik gospodarczy, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, kursu na wózek widłowy, koparkoładowarki, oraz wiele innych, które nadają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, a także max. 6-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości 1440,00 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

Wskazane powyżej formy wsparcia zostaną poprzedzone przeprowadzeniem działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zakwalifikowanych do projektu, a formy wsparcia z jakich skorzystają uczestnicy będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom projektu zapewniamy ponadto zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną ponoszonych w trakcie szkoleń i staży.

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej jako osoby w szczególny sposób zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W sumie ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 66 osób, w tym min. 33 osoby z niepełnosprawnościami.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.marmolowski.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 005 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: martyna.gawin-lejk@marmolowski.pl.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w :

- Bytowie, PCE Marmołowski, ul. Zaułek Drozdowy 2

-Kościerzynie, Budynek Szkoły Branżowej, ul. Strzelecka 34.

Projekt „Akademia integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


31.08.2020

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach rekrutacji uzupełniającej „Akademia młodych 4”. W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu.

W ramach projektu można skorzystać:

 • z doradztwa zawodowego;

 • ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;

 • z nawet 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym
  w wysokości 1440,00 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.


Do projektu zapraszamy osoby bez pracy (bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP) w wieku 18-29 lat z powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego. W sumie ze wsparcia skorzysta co najmniej 60 osób. Celem projektu jest zaktywizowanie wszystkich osób objętych wsparciem.


Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 31.08.2020 r do wyczerpania 16 miejsc w Bytowie, przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.twinmedia.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 000 054.


Do kontaktu zapraszamy osoby bez pracy zainteresowane szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.


Projekt „Akademia młodych 4” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


11.08.2020

Gmina Tuchomie już drugi rok uczestniczy w Projekcie ,,Srebrna Sieć”, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Skierowany jest do osób starszych, którzy korzystają z różnego rodzaju form wsparcia np. teleopieki domowej, rehabilitacji domowej, usług sąsiedzkich, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów medycznych, profesjonalnych warsztatów, poradnictwa i szkoleń oraz wolontariatu senioralnego. Jednym z podejmowanych działań w ramach projektu jest organizacja konkursu pn. „Srebrne Serce”. Jest to drugi taki konkurs w ramach naszego projektu. Konkurs skierowany jest do aktywnych Seniorów 60+ angażujących się w działania na rzecz gminy, swojej miejscowości, mieszkańców. W konkursie ocenie podlegać będzie wyróżniająca się postawa Kandydata, jego aktywność, a także zaangażowanie społeczne. Organizatorem konkursu jest Rada Seniorów Gminy Tuchomie oraz Opiekun Wolontariatu projektu ,,Srebrna Sieć”. Zgłoszenia Kandydata może dokonać Sołtys, Rada Sołecka lub Stowarzyszenie. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.gopstuchomie.naszbip.pl lub www.gopstuchomie.pl w zakładce - aktualności ,,Srebrna Sieć” lub w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu pokój nr 12 i 13. Wypełnione formularze należy składać do dnia 11 września 2020 do godziny 10:00. Zgłaszane kandydatury rozpatrzy Komisja Konkursowa składająca się z Radnych Rady Seniorów Gminy Tuchomie. Dla laureatów konkursu przygotowane zostaną trzy równorzędne nagrody oraz symboliczne statuetki!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


03.08.2020

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Informujemy, że Powiat Bytowski przystąpił do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” w formie świadczenia usługi wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Realizatorem działań w ramach programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bytowie pod numerem telefonu 059 822 80 68 wew. 31 lub 20. Regulamin naboru i uczestnictwa oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej: www.pcprbytow.pl, w zakładce „Osoby niepełnosprawne” – Program „Opieka wytchnieniowa”.


10.07.2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),

 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),

 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

  1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,

  2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,

  3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

  4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL].


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Tczewie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 2. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:

  1. Artykuły warzywne i owocowe:

   1. groszek z marchewką 3,2 kg,

   2. fasola biała 3,2 kg,

   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

   4. buraczki wiórki 1,05 kg,

   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,

   6. sok jabłkowy klarowny 4l

 2. Artykuły skrobiowe:

   1. makaron jajeczny 4,5 kg,

   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg

   3. ryż biały 3 kg,

   4. kasza gryczana 1,5 kg,

   5. herbatniki maślane 0,8 kg,

 3. Artykuły mleczne:

   1. mleko UHT 7 l,

   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,

 4. Artykuły mięsne:

   1. szynka drobiowa 2,7 kg,

   2. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,

   3. pasztet wieprzowy 0,48 kg,

   4. filet z makreli w oleju 1,53 kg,

 5. Cukier

   1. cukier biały 4 kg,

 6. Tłuszcze

   1. olej rzepakowy 4 l,

 7. Dania gotowe

   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;

 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

 4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;

 • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 • warsztaty dietetyczne;

 • warsztaty niemarnowania żywności,

 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.

 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.

 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.

 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

Sprawozdanie.pdf

26.06.2020

Wójt Gminy Tuchomie - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego, wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie Gminy Tuchomie
Szczegóły dotyczące ogłoszenia w załączniku
ogloszenie_naboru_na_rach.pdf
zalaczniki_do_naboru_na_r.pdf

26.06.2020

Przypominamy, że przyznane uprawnienia do świadczeń wychowawczych obowiązują do 31.05.2021r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane w poniższych terminach:

 

- od dnia 01.02.2021 wnioski w formie elektronicznej (PIU/Banki/ZUS)

- od dnia 01.04.2021 wnioski w formie tradycyjnej (papierowej)


07.05.2020

Na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich  udostępniamy Państwu poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. 

Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Osobisty plan awaryjny - poradnik.pdf

10.04.2020

Pomoc Żywnościowa POPŻ

W dniu 9 kwietnia 2020 r. dotarł do nas kolejny transport żywności z Banku Żywności w Tczewie. Pomoc żywnościowa przeznaczona jest dla osób objętych programem na rok 2020, spełniających kryterium dochodowe w wysokości 1402 zł dla osoby samotnej lub 1056 zł na osobę w rodzinie. W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, o terminach i formach wydawania paczek żywnościowych będziemy informować Państwa telefonicznie.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 59 82 150 49
Z tego miejsca pragniemy podziękować również strażakom z OSP Tuchomie za zaangażowanie i pomoc w rozładunku żywności oraz deklarowane wsparcie w dostarczeniu paczek żywnościowych dla samotnych osób będących w trudnej sytuacji z uwagi na stan zdrowia i wiek. Bardzo dziękujemy, że nas wspieracie w tym trudnym czasie. 


10.04.2020

W związku z ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem dla części obywateli obowiązkowej kwarantanny osoby doświadczające przemocy domowej znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji. W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje: Jeżeli jesteś ofiarą przemocy bądź świadkiem przemocy domowej, nie wahaj się, szukaj pomocy!

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

infolinia: 800 120 002

strona WWW:  https://www.niebieskalinia.pl/

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info


Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111 - czynny całą dobę

Sttona WWW:  https://116111.pl/

Ponadto działamy również lokalnie, na terenie gminy Tuchomie. Osoby, które doświadczają jakiegokolwiek problemu związanego z przemocą domową,  zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów: 

pracownicy socjalni GOPS w Tuchomiu 59 82 150 49, e-mail gops@tuchomie.pl 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuchomiu: tel. 536 465 825, e-mail h.rekowska@tuchomie.pl

Dzielnicowy PP w Tuchomiu: tel. 571 335 137.

Informujemy, że istnieje również możliwość uzyskania telefonicznego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.


31.03.2020

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo. Z uwagi na zmiany funkcjonowania Urzędu Gminy Tuchomie, również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu zmienia godziny swojej pracy: 
- W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, przyjmujemy Państwa, podobnie jak Urząd Gminy, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym, w tymczasowym punkcie obsługi klienta w godzinach 6:00 - 12:30. 

- W godzinach 12:30 - 15:30 pozostajemy do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym pod nr: 

 

59 82 175 07 - świadczenia rodzinne

59 82 150 49 - dział pomocy społecznej, KDR, dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

59 82 150 53 - Kierownik GOPS

oraz mailowym:

gops@tuchomie.pl

- W sprawach pilnych pełnimy również dyżur telefoniczny w godzinach: 15:30 - 19:00 pod nr tel.:

531 109 310

 

UWAGA!!! - aktualizacja na dzień 09.04.2020 r.

Nowe terminy i ograniczenia związane z koronawirusem.

 


są dostępne aktualne informacje o ograniczeniach.

Z uwagi na nowe ograniczenia mogą wystąpić trudności z wypłatą świadczeń w gotówce. Dlatego, tych z Państwa, którzy swoje świadczenia odbierali gotówką w kasie GOPS gorąco zachęcamy do podawania numeru konta bankowego, na które będziemy mogli przekazać przyznane świadczenia. Aby wskazać konto bankowe, należy wypełnić poniższy druk i wysłać pocztą na adres GOPS Tuchomie lub  skontaktować się telefonicznie z pracownikami socjalnymi, którzy wskażą inne możliwości wskazania konta. 
Dla osób, które świadczenia już otrzymują na konto bankowe, nic się nie zmienia, a daty wypłaty świadczeń pozostają aktualne.


20.03.2020

KOMUNIKAT DLA SENIORÓW

Urząd Gminy Tuchomie wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej informuje o możliwości zorganizowania pomocy dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, będących w "grupie ryzyka" - najbardziej narażonych na infekcje koronawirusem COVID - 19, które nie są w stanie samodzielnie, czy też przy pomocy rodziny, sąsiadów zrobić zakupów, pójść do apteki.


Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń!poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30 

tel. 59 821 50 49

  w godz. 15.30 - 19.00 

 tel. 531 109 310

sobota - niedziela w godz. 7.30 - 19.00 

 tel. 531 109 310

Ponadto informujemy, że Wojska Obrony Terytorialnej  uruchamiają punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego.  Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ


17.03.2020

WAŻNE INFORMACJE

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

 • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną, oddział w Bytowie, telefon alarmowy czynny całą dobę:

->  736 333 550 <-

Aby ograniczyć możliwości rozprzestrzeniania się wirusa zachęcamy do zapoznania się i stosowani informacji z zamieszczonych niżej plakatów.

Pozostałe informacje oraz odpowiedzi na pojawiające się pytania można znaleźć na platformie gov.pl, 

link TUTAJ


16.03.2020 r.

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu zmienia charakter swojej pracy. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z dniem 16.03.2020 r. do odwołania wprowadzamy działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym środowisku. 

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu GOPS Tuchomie:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawiesza do odwołania bezpośrednią pracę z klientem. Osobiste załatwienie sprawy w sprawach nagłych będzie możliwe tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

2. Dni oraz godziny pracy Ośrodka nie ulegają zmianie. W związku z tym zachęcamy do załatwienia swoich spraw telefonicznie bądź mailowo.
- DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, tel. 59 82 175 07, e-mail: gops@tuchomie.pl
- DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ (w tym DOD. MIESZKANIOWE, DOD. ENERGETYCZNE., KARTY DUŻEJ RODZINY, STYPENDIA         SZKOLNE): tel. 59 82 150 49, e-mail: gops@tuchomie.pl, 

3. Zachęcamy do skorzystania z możliwości załatwienia spraw urzędowych przez PROFIL ZAUFANY . Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego, mogą go założyć i potwierdzić bez konieczności wizyty w urzędzie (za pośrednictwem bankowości internetowej).  Ten sposób        pozwala wszcząć każdą sprawę urzędową oraz składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

4. Do niezbędnego minimum ograniczamy obsługę kasową GOPS. Wszelkie wypłaty świadczeń na podane konta bankowe będą realizowane terminowo. Osoby, które pobierają przyznane świadczenia w gotówce, proszone są o podanie numeru konta, na które zostaną dokonane wpłaty        przyznanych świadczeń. Druk oświadczenia wskazującego numer konta dostępny jest TUTAJ.


28.02.2020

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do udziału w projekcie „DOTACJE NA START”.

CELEM PROJEKTU jest wsparcie osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy).

W RAMACH PROJEKTU MOŻNA SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA SZKOLENIOWO – DORADCZEGO I FINANSOWEGO DO 45 TYS. ZŁ. umożliwiającego otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie oferowane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników.

REKRUTACJA DO PROJEKTU odbędzie się w terminie 16.03.2020 r.- 27.03.2020 r.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE będą dostępne od 28 lutego 2020 w biurze projektu, punktach obsługi Uczestników oraz na w/w stronie internetowej.

Dokumenty należy składać w terminie rekrutacji, w dni robocze w godzinach 8:30- 15:30 w poniżej wskazanych punktach obsługi Uczestników.

Jednocześnie informujemy, że 13 marca 2020 r. o godz. 11:00 w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2 odbędzie się SPOTKANIE INFORMACYJNE dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.


PUNKTY OBSŁUGI:

PCE „ Marmołowski”

Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów


Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie internetowej www.marmolowski.pl w zakładce Projekty unijne -> Dotacje na start. Informacje udzielamy również telefonicznie pod numerem: 730 000 528.


24.02.2020

 Informujemy, że dystrybucja artykułów żywnościowych z POPŻ odbędzie się na sali wiejskiej we wsi Trzebiatkowa w następujących terminach:

 • 28.02.2020 (piątek) w godzinach 09:00-14:00

 • 02.03.2020 (poniedziałek) w godzinach 09:00 - 14:00


24.02.2020 r.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że istnieje możliwość podjęcia aktywności zawodowej w formie szkolenia zawodowego z możliwością odbycia stażu zawodowego w ramach projektu pn.: "Dwa kroki ku zmianie". W przypadku zebrania grupy minimum 10 osób, szkolenie odbędzie się na terenie gminy Tuchomie. Szczegóły w ulotce oraz w materiałach do pobrania poniżej. Informacje szczegółowe dostępne pod wskazanym w ulotce nr telefonu oraz w GOPS (59 82 150 49). Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości aktywizacji zawodowej.


07.02.2020 r.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 5 marca 2020 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

1% KRS: 00000 14574

Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80

www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl


03.02.2020 r.


03.02.2020 r.

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż z niem 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwił wszystkim osobom z niepełnosprawnościami składanie wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia.

W związku z powyższym zachęcamy do: 

- korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/) przez składanie wniosków w formie elektronicznej wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

- zakładania i korzystania z profilu zaufanego, który m.in. niezbędny jest do wysłania wniosku w formie elektronicznej.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Dodatkowe korzyści wynikające z posiadania Profilu Zaufanego (nie tylko dla osób niepełnosprawnych) to:

- posiadanie aktywnego Internetowego Konta Pacjenta (IKP), który umożliwia uzyskanie informacji na temat korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia NFZ w Polsce i zagranicą

- zintegrowany Informator Pacjenta zawierający m.in.: dane na temat aktualnego statusu ubezpieczenia, wykazu placówek opieki medycznej wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób niepełnosprawnych, deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ, etap rozpatrywania wniosku o leczenie sanatoryjne lub dofinansowanie ze środków NFZ do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Dzięki posiadaniu konta IKP można również:

- otrzymać receptę smsem lub e-mailem, 

- sprawdzić, jakie recepty (także papierowe) zostały zrealizowane po 1 stycznia      2019 r., 

- sprawdzić jak przyjmować leki i w jakiej dawce, 

- sprawdzić historię wizyt sfinansowanych ze środków publicznych, 

- udostępnić bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historie przepisanych leków.29.01.2020 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu uprzejmie informuje, że od lutego 2020r.  rozpoczyna dystrybucję żywności z Podprogramu 2019 z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Dochód uprawniający do skorzystania z pomocy żywnościowej wynosi:

 1. Dla gospodarstwa jednoosobowego – 1402,00zł. netto;

 2. Dla gospodarstw wieloosobowych – 1056,00zł. netto na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania z tej formy pomocy zgodnie z zasadami PO PŻ, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu, pok. nr 12 lub 13, lub telefonicznie pod numerami: 59 82 150 49, 59 82 150 53.